Din integritet är viktig för oss. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information.

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik individ.

Det kan hända att vi ber dig ange personlig information när du kontaktar EKLUNDS Equipment eller någon av EKLUNDS Equipments samarbetspartner. EKLUNDS Equipment och dess samarbetspartner kan dela den personliga informationen inbördes och använda den i enlighet med denna integritetspolicy. De kan även kombinera den med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Du behöver inte tillhandahålla den personliga information vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster, eller besvara eventuella frågor.

  • Med den personliga information vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om EKLUNDS Equipments senaste tillkännagivanden om produkter, programvaruuppdateringar och kommande evenemang. Om du inte vill vara med på vår e-postlista kan du när som helst välja bort den genom att kontakta oss.
  • Vi använder också personlig information för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring, för att förhindra förlust och för att förebygga bedrägeri.
  • Vi kan använda din personliga information för att då och då skicka viktiga meddelanden, t.ex. kommunikation om inköp och förändringar i våra villkor och policyer. Eftersom den här informationen är viktig för hur du interagerar med EKLUNDS Equipment kan du inte välja bort sådana meddelanden.
  • Vi kan även använda personlig information i interna syften, t.ex. revision, dataanalys och forskning i syfte att förbättra EKLUNDS Equipments produkter, tjänster och kommunikation med kunderna.
  • Om du deltar i en utlottning, en tävling eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.
Vi samlar även in data i ett format som inte fristående kan kopplas direkt till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, föra över och röja icke-personlig information i alla syften.
EKLUNDS Equipments webbplatser, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och annonser kan använda ”cookies” och andra tekniker. De här teknikerna ger oss en bättre förståelse för hur våra användare tänker, låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som användare har besökt och underlättar och mäter annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar den information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personlig information i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personlig information. Vi behandlar även icke-personlig information som kombineras med personlig information som personlig information enligt denna integritetspolicy.

EKLUNDS Equipment och dess partners använder cookies och annan teknik i mobila annonstjänster för att kontrollera antal gånger en viss annons visas, se till att intressanta annonser visas och för att mäta kampanjers effektivitet.

EKLUNDS Equipment och våra partner använder även cookies och annan teknik för att komma ihåg personlig information när du använder vår webbplats, våra onlinetjänster och våra applikationer.

Precis som de flesta Internettjänster samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss mer om användarbeteendet på webbplatsen, förbättra vår produkt och våra tjänster samt samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. EKLUNDS Equipment kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

EKLUNDS Equipment delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbearbetning, kreditutökning, hantering av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, uppskattning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda din information och kan ha sin verksamhet var som helst där EKLUNDS Equipment verkar.
Det kan vara nödvändigt att EKLUNDS Equipment röjer din personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse.

Vi kan även röja information om dig om vi anser att det skäligen är nödvändigt för att kunna driva igenom våra villkor eller för att skydda vår verksamhet eller våra användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

 EKLUNDS Equipment gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt att göra det för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller den längre.
Du kan bidra till att se till att dina kontaktuppgifter och preferenser är korrekta, fullständiga och aktuella genom att logga in på ditt konto. Vad gäller annan personlig information vi lagrar ger vi dig åtkomst till denna oavsett ändamål, inklusive att begära att vi rättar data som är felaktig eller raderar de data som EKLUNDS Equipment inte behöver för att bevara den enligt lag eller för legitima affärsändamål. Vi kan neka att behandla begäranden som är oseriösa/förargelseväckande, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller som avser åtkomst som inte krävs av lokal lagstiftning. Begäranden om åtkomst, korrigering eller radering kan göras genom att kontakta oss.
EKLUNDS Equipments webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan även använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part. Information som samlas in av tredje part, vilket kan omfatta t.ex. platsdata eller kontaktuppgifter, regleras av den tredje partens integritetspraxis. Vi rekommenderar att du sätter dig in i relevant tredje parts integritetspraxis.
Vi ser till att din personliga information är säker genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla våra anställda, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.
Om du har några frågor eller funderingar kring EKLUNDS Equipments policy för integritetsskydd eller databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala integritetslagar, vänligen kontakta oss.

EKLUNDS Equipment kan då och då uppdatera sin integritetspolicy. När vi gör större ändringar i policyn publicerar vi ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

EKLUNDS Equipment – EKLUNDS Montage AB

Uppdaterad av EKLUNDS Equipment den 17 juli 2015